Föremål

Dannebrogmands hederstecken

Latinskt kors av silver med utböjda armar, kronor i korsvinklarna, i korsmitten Christian V:s namnchiffer krönt av kunglig krona. På korsets baksida krönt W (Waldemar Sejr) däröver ett krönt F (Frederik) och på de andra korsarmarna årtalen 1219, 1671, 1809. Band av vit sidenmoare med röda kantränder.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material
  • Silver
  • Sidenmoaré
Storlek
  • Höjd 62 mm
  • Bredd 28 mm
Antal 1
Datering 1809

1809 cirka

Tillverkningsplats Danmark
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
  • Färg: Vit
  • Färg: Röd
Föremålsnummer 1806_LRK
Andra nummer Nr 1867: 51:348
Litteratur Minnesutställning över Konung Gustaf V anordnad av Kungl. Livrustkammaren nov. 1951- jan.1952, Gustav V, katalog: a: 9: 44
Relaterat föremål 1798_LRK