Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Fastighetsaktiebolaget Riddaren. Nr 24 A. Grefthuregatan. 3 rum m.m. Stockholm 21 Februari 1907. 1.10.1907-1.10.1908 (1.10.1910).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.09._HWY