Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Nordstjärneorden storkorskraschan

Malteserkors av silver, korsarmarna kantade med repstavsbårder, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna strålar av olika längd. Mittpå en fasetterad, femuddig stjärna, fastskruvad med mutter på baksidan. Baksidan slät, mantuakorsliknande förstärkning vid muttern, lodrätt placerad säkerhetsnål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Kategori Kraschaner
Material Silver
Storlek Vikt 42 g, Bredd 70 mm
Antal 1
Datering 1800 – 1820 (1800-talets början)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Palmstierna, Nils Fredrik, Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Dekor: stjärna, 5-uddig
Föremålsnummer 475_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:129