Föremål

Dokument, Ramlösa brunn, Aktiebrev

Dokument, Ramlösa brunn - Aktiebrev 1798 uti bolaget för Ramlösa Brunnsinrättning - Aktiebrev 1857 uti bolaget Ramlösa Helsobrunns Nya Aktiebolag 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Bruk och egendomar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats Ramlösa
Föremålsnummer LXIV:II.A.f.c.b.02._HWY