Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsgevär, s. k. Karl XI:s magasinsgevär, Alexander Hartingk, Holland (?), 1670-tal.

Rund, vid kammaren åttsidig pipa, sextonsidigt övergångsparti, förstärkt mynning. Vid bakre delen fäst en ram med ett nedfällbart kammarstycke, två klackar på undersidan griper in i ett galler på en axel, förbunden med varbygeln. Däröver koppar- och mässingsbeslag med tre "pipor". Riktmedel: Från sidan inlaxat ståndsikte av stål, knoppkorn av mässing. Fästning: Pipan fäst med krysskruv, kamamrstyckets axel, ett pipstift från v. sida samt pipband, två skruvar vid mynningen. Flintlås med stort, något välvt låsbleck, l: 129 mm. Enkel, graverad signatur på insidan: "Alexa: Hartingk // excvdit.vnd.Fecit". S-formig hane, välvd kropp med skålad katn, lös överkäke, päronformigt käkskruvhuvud. Hanskruv med åttsidig hatt, knoppen saknas(?). Fängpanna med låg, rak eldskärm, rakt eldstål med rundad överkant, över eldstålsfoten en studel av mässingsplåt. Framför fängpannan sitter ett 280 mm lång rör för fängkrut, i bakänden en rörlig cylinder, som när hanen är ospänd, och man trycker på en tryckknapp (saknas nu) som frigör cylinderarmens stoppfjäder, tömmer fängkrut i fängpannan. När hanen spänns, vrids cylindern runt och hämtar nytt fängkrut ur röret. Cylinderarmens drivfjäder spiralformigt upprullad. Fästning: Två låsskruvar från framsidan. Röret är fäst med beslag och två skruvar, den nedre av mässing (ny). Åt sidan vinkelböjd avtryckare, svagt böjd med uppvikt ände. Brun, kraftig helstock av tidig fransk typ. Beslag av stål, sidbleck av låsbleckets form med lucka i nederkanten. Luckan har varit fjäderbelastad på utsidan, fjädern avbruten. På kolvens undersida finns två beslag av stål, det bakre för fästning av varbygelns arm, det främre vid axeln till kammarstycket. Varbygeln är fäst vid axeln med mutter i form av en fyrbladig blomma. Under framstocken finns ett beslag med spår, vari går en spak. I kolven finns en behållare för krut med påfyllning i bakkappan. I framstocken finns en ränna för kulor, påfyllning framifrån, proppar till båda saknas. Laddning: Längst bak på varbygeln sitter ett lådformigt krutmått, som fylls med krut från krutkammaren i kolven via en kanal genom en kubisk klack på varbygelns fästbleck, lock till båda krutbehållarna saknas. Varbygeln vrids utåt-framåt till höger, varvid kammarstycket fälls ner mot kanalen-kulrännan i framstocken. Gallret som styr kammarstycket är större än kolvens bredd, varför det vid vridningen går ut genom luckan i sidblecket. Varbygeln förs fram så att krutmåttet vilar mot ett utskott på framstockens h. sida, locket öppnas(?) varefter krutet rinner ner i kanal i utskottet intill mittkanalen-kulrännan och vidare in i kammarstycket. Spaken under framstocken dras tillbaka varvid spakens övre del med ett runt urtag vrids framåt i kulnoten och hämtar en kula. Spaken släpps och den slår genom en fjäder tillbaka och släpper ned kulan i kammarstycket. Därefter förs varbygeln tillbaka, kammarstycket lyfts upp till pipan och varbygeln låses vid fästblecket. Passningen är numera (?) ej exakt, när varbygeln fastlåses är kammarstycket ej helt uppfällt till pipan, fänghålet syns ej.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flintlåsbössa
Kategori Gevär
Material Trä, Stål, Mässing, Koppar
Storlek Längd 905 mm (pipa)
Antal 1
Datering 1670-01-01 – 1680-01-01, 1670 – 1679 (1670-tal)
Tillverkningsplats Nederländerna
Tillverkare Fleetwood, Georg Wilhelm (Tillverkare), Hartingk, Alexander (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Karl XI av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: Alexa. Hartingk excudit und fecit
Föremålsnummer 3645_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1371