Föremål

Notifikationskort rörande dödsfall. Ida Wallis, f. Berghman.

Notifikationskort rörande dödsfall. Wallis, Ida, f. Berghman. Meddelande om dödsfallet, Tr. 4 s. + ett kort.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Notifikationskort rörande dödsfall
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.f.12._HWY