Föremål

Värja

Bygelfäste av stål. Knapp stor, rund, tämligen platt, radiellt räfflad. Pareranordningen symmetriskt uppbyggd på ut- och insidan av fantasifullt böjda, tämligen tunna byglar, nedtill anslutande till symmetriskt lika, konturerade parerplåtar. Parerstänger långa, tämligen smala och s-formigt svängda, ytterändarna förtjockade och med längsgående räfflor. På utsidan av (utanför) parerplåtarna fingerbyglar, vilkas nederdelar på ut- och insidan är försedda med tvärgående utåtböjda byglar. Kavel med spiralräfflad stomme, lindad med tvinnad tunn mässingstråd, utmed räfflingen lan av mässing. Klinga lång, rak, tvåeggad med sexsidig slipning och ca 55 mm lång ricasso. På båda sidor, räknat från basen, en ca 195 mm lång hålkäl. Punsad ornering av en bård av x i hålkälen, på ricasson dessutom ornering av små ringformiga ornament. Fästets konstruktion orimlig; fingerbyglarna kan ej användas, eftersom inre parerplåten bland annat hindrar en fattning av pekfingret kring ricasson (innanför främre fingerbygeln). Knappen och dess hals har för stora proportioner. Systemet av sidobyglar alltför klumpigt fäst vid parerplåtarnas ytterkant. Kavelns lindning en sentida komplettering. Den punsade orneringen på klingans starka del sannolikt en sentida komplettering. Ricasson för lång i förhållande till fingerbyglarna. Klingans spår av gravrost autentiska.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 959 mm (klinga), Bredd 28 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1600 – 1620 (1600-talets början)
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 11518_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4641