Föremål

Brev inkommande

1885:2 B - Brev inkommmande: B-F Berner & Nielsen. Paris Brädgårdskontoret. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1885
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.103._HWY