Föremål

Jucunde

Vierzig neue Erzählungen für Kinder von 6 bis 10 Jahren. [Illustrationer i stålstick med färger, sign: L. Wolf del. Berlin 1826. Ludw. Meijer jun. sc.] VI, 260 s. [6] pl. 1 vol. 8:0. Band (halvt tyg-). Kartonnerad originalupplaga.

Museum
Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1827
Tillverkningsplats
Tillverkare
Föremålsnummer
LXIII:I:H.h.b.27._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Wilmsen, F[riedrich] P[hilipp].
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Jucunde. Vierzig neue Erzählungen für Kinder von 6 bis 10 Jahren. [Illustrationer i stålstick med färger, sign: L. Wolf del. Berlin 1826. Ludw. Meijer jun. sc.] Berlin, Verlag der Buchhandlung von Carl Fr. Amelang 1827. Gedruckt bei Carl Friedrich Amelang. VI, 260 s. [6] pl. 1 vol. 8:0. Band (halft tyg-). Kartonnerad originalpärm. Pärm af papp, öfverklädd med gulbrunt papper. Dekor i brunt tryck. Å fram-pärmen en bred ram: en rand, en linje, en smal bård med omväxlande romber och rundlar med en punkt i midten, en rad tätt stående ovala öglor med ett bladornament, en smal bård af trianglar, en rand och innerst tätt stående bladkvistar med en rosett i hörnen. I midtfältet två mot hvarandra simmande svanor, i fonden vass. Å bakpärmen samma ram som å frampärmen. I midtfältet en rosenkrans. Rygg af brun chagrinpressad klot. Snitt gul. Försättsblad af brun »olifant». Sidtitel i brunt tryck: Jucunde. Berlin, Verlag der Buchhandlung von C. Fr. Amelang. [Briiderstrasse No 11.] Anm. Volymen mycket nött. Ryggen ny.