Föremål

En på den Hel. skrift grundad, tydlig, lättfattlig och utförlig afhandling om nya födelsen, till wägledning wid pröfningen af en christens lif i dess werkliga storhet och sanning... Ett wid slutet bifogadt tillägg... innehåller trenne predikningar om Christi kors...

Band med rygg av brunt kalvskinn och pärm av grönblått marmorerat papper. Guldtr. och blindtr. empiredekor, rygg. Verktyg: rullar och småst. Pärmfyllnad: papp. Grönstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1838, 1800 (1838; 1800 (bandets tillverkning); 1838 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Bredberg, Bernhard Magnus (Tryckare), Witherspoon, John (Författare), Wahlgren, Magnus Gabriel (Översättare)
Föremålsnummer 109116_SKOBOK