Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

värja (defekt) Tyskland

Vapnet i sin helhet med mörkbrun ytbeläggning (över rostskadorna). Fäste av stål. Knapp hög, närmast cylindrisk, nitknapp tämligen hög, likaledes cylindrisk (ehuru betydligt smalare). Handbygel tämligen tunn och liten. Utsidans pareranordning avbruten (förkommen) med undantag för den yttre tvärbygeln mellan fingerbyglarnas nedre ändar och två avbrutna rester av uppåtstående sidobyglar, likaledes utgående från fingerbyglarnas nedre ändar. Insidans pareranordning bestående av en från handbygelns mitt snett nedåt-bakåt riktad sidospång, som i höjd med krysset delar sig i tre spänger, som nedtill ansluter till fingerbyglarnas nederdelar. Bakre parerstång avbruten (förkommen). Kavel fattas (förkommen), tången med rektangulärt tvärsnitt ochavsmalnande uppåt. Klinga rak, tvåeggad med c. 62 mm lång ricasso. Eggsidorna söndriga. Klingans yttre hälft avbruten (förkommen).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål
Storlek Längd 433 mm (klinga), Bredd 31 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1600 – 1620, 1600-01-01 – 1625-01-01 (1600-talets början)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Ägare: Historiska museet
Föremålsnummer 12908_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 25:390