Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: se nedan. Hyresgäst: Generalkonsul Henrik Davidson. Nr 6 a Nybrogatan, I stall med tre spiltor, m.m. Stockholm den 4 Juni 1891. 1.10.1891-1.10.1893 (1.10.1895).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.02._HWY