Föremål

Brev inkommande

1870:2 B - Brev inkommande: G-K Gordon, A & Co. London Kempe, J.B. Kinen, W & Co.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1870
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.02._HWY