Föremål

Konossement, Avlastningsdokument, Certepartier, Rapporter, Kontrakt, Skeppningsdokument, Verifikationer

1875:6 C-W - Konossement över: Avgångna varor Ankomna varor Från Ljusne och Stockholm avlastat tackjärn - Malmavlastningsdokument - Malm- och kalkcertepartier - Rapporter från: Ljusne brädgård S. A. Zetterling, Smedjebacken - Skeppningsdokument över trälaster från Ljusne - Trävarucertepartier - Trävarukontrakt - Verifikationer till M. B. Schuberths kontokurrant

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1875
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.32._HWY