Föremål

De fåvitska jungfrurna

De fåvitska jungfrurna. Pantominbalett i en akt efter liknelsen i Mattei 25:1-13. Musiken komponerad på gamla svenska folkmotiv av Kurt Atterberg. Op. 17. Stockholm, Nordiska musikförlaget. Stockholm, Bröderna Lagerströms Notstickeri & Lit. Anst., 1921. Omslag, 19 s. I vol. 4:0. Band (pappers-) som I:A.b.5. Sidtitel: KURT ATTERBERG. DE FÅVITSKA JUNGFRURNA

Datering 1921
Föremålsnummer LXIII:I:I.i.b.03._HWY