Föremål

Konung Sigismunds och konung Carl den IX:des historier... sammanskrefna af Jonas Werwing...utgifna af Anders Anton von Stiernman. Förra [-senare] del. Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing på des egen bekostnad, år 1746. (Bilaga 1747)

Sprängd kalv m. guldtr. dekor rygg. Rött snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1746, 1700 (1746; 1700 (bandets tillverkning); 1746 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Stiernman, Anders Anton von (Utgivare), Werwing, Jonas (Författare), Grefing, Lorentz Ludvig (Tryckare)
Avbildad Karl IX av Sverige
Sigismund III av Sverige-Polen
Föremålsnummer 108906_SKOBOK