Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Sterbuhusdelegarna efter herr J. L. Gestrin. Nr 6 a Nybrogatan. I stall med tre spiltor m.m. Stockholm den 28b MArs 1899. 1.10.1899-1.10.1900 (1901).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m., Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.04._HWY