Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

begravningsbanér Värmland

Begravningsbanér av gul atlas kantad av guldtråd med en upphöjd guldkant av tvinnad guldtråd. På banéret ett vapen, en örn med utspärrade vingar. Örnen är broderad i upphöjd relief med blå, svart och röd silkestråd, silvertråd och silverlan. Skölden kröns av en friherrelig krona som är 315mm bred och 105mm hög. Kronans ring är av silvertråd i ett vävmönster tillsammans med gul silkestråd. På kronans ring sitter fem ornament som ska föreställa ädelstennar. Dessa är broderade av silverlan som målats blå och röd. Runtom "ädelstenarna" förekommer pärlsticksarbete. Ovanpå ringen är broderat elva pärlor av silvertråd. Banéret är fodrat med naturfärgat linne på vilket papper med tryckt text är fästat. Troligen för att stärka konstruktionen. Papperet har tryckt text på båda sidor och tycks komma från en handbok för kvinnor i hemmet. Till banéret hör även en banderoll med två nedhängande tungor. Banderollen är i dubbla lager av guldfärgad taft och med ett foder av naturfärgat linne och med kanter bestående av tvinnad guld, silver och silkestråd. På banderolen står en identisk text på båda sidor broderad i svart silkestråd: "G:WERMELANDT". "16" "60". (Värmland 1660)

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Banér
Kategori
Begravningsfanor
Material
 • Atlas
 • Lin
 • Papper
 • Silkestråd
 • Silvertråd
Storlek
 • Bredd 370 mm
 • Höjd 420 mm
Teknik
tvinnad
Antal
1
Datering
1660
Fysiska egenskaper
 • Färg: Gul
 • Färg: Guld
 • Färg: Svart
 • Färg: Naturfärgad
 • Färg: Vit
Föremålsnummer
17373_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 25:b-d
Litteratur
De hädangångnas heraldik. En studie av broderade begravningsfanor ca 1670-1720. Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i textilvetenskap vid Uppsala universitet 2008-05-08, Candreus
Historisk händelse
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
51 st små Fahnor af svart Damast, på båda sidor af hvarje fahna är broderadt provincievapen med kronor, samt namn öfver i silfver och guld, perlstickarearbete och silfver i guld svarta silkesfransar; till hvarje fahna är en svart stång med förgylde ränder, samt spetsar och toffsar till en del, på en af dessa är fahnduken nedfallen. 6 st små Fahnor utan stänger. Endast fragmenter. Rubrik: Baner, Fahnor och Standarer Tid. inv. nr.: 53 Sida: 2 Nr. i föreg. inv.: 53
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Femtio Sju st Små Fanor af svart Damast, på båda sidor om hvar fana är ett broderadt Provnice Wapen med Krona, samt Namn öfver af Silfver och Guld, Perlstickare Arbete och jemwäl med Silfver i Guld svarta silkesfrantsar omkring, dessutomtillhvar Fana en svart stång med förgyldte ränder, däraf någre finnas lösa samt en Spets af Mässing Förgyld med Namn uti; hvaraf 3ne äro afbrutne och lösa, därvid fastslagne, dock en däraf förkommen, som förra Inventarium utvisar, men Styften tillstädes. - Till föregående Fanor befanns 219 st Qvastar af Guld i Silfver och svart Silke år 1748. Tillskrivet på h sida - 51 st med stänger, 6 st utan = 57 st. Rubrik: Till Hans Kongl. Majsts Högst Salig Konung Carl Gustafs Glorvördigst i åminnelse Begrafnings Process Anno 1660, äro efterskrifne tillbehör förfärdigade och brukade, Nembl. Tid. inv. nr.: 53 Sida: 21 Nr. i föreg. inv.: 53
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Liten svart fana) med Wermlands do. (vapen); stång med holk och spets. Tid. inv. nr.: 25 Nr. i föreg. inv.: 53
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
51 st små Fanor af svart damast, med broderade provins-vapen, kronor och namn, af silfver, guld och perlstickare arbete ... Rubrik: Baner, Fanor och Standarer Tid. inv. nr.: 53 Sida: 1 Nr. i föreg. inv.: 53
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
51 st små Fanor af svart damast, med broderade provins-vapen, kronor och namn, af silfver, guld och perlstickare arbete ... Tid. inv. nr.: 53 Sida: 1 Nr. i föreg. inv.: 53 Anmärkning: Ulriksdal
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
47 st Små Fanor af Swart Damast med Prowincie wapen (utaf dessa 47 st finnes en uti Kongl. Husgeråds kammarn som bör hämtas derifrån. Resten af de uti Inwent. upptagne lärer finns i Rummen No 1 & 2. Tid. inv. nr.: 53 Sida: 7 Nr. i föreg. inv.: 10 Sida i föreg.inv.: 38