Föremål

Canones, et decreta sacrosancti oecvmenici, et generalis concilii Tridentini. Sub Paulo III. Iulio III. Pio III. pontificibus max... Lvgdvni, apud Gvliel. Rovillivm... MDLXIIII.

Band av sämskskinn. Pärmfyllnad: papp.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1564, 1500 (1564; 1500 (bandets tillverkning); 1564 (tryckår))
Tillverkningsplats Lyon
Tillverkare Rouille, Guillaume (Förläggare), Trent, council of (Författare)
Föremålsnummer 108275_SKOBOK