Föremål

likpredikningar, ej kompletta

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Föremålsnummer 111095_SKOBOK