Föremål

Lanthushållning

Ekonomi. Lanthushållning. Vinodling, anteckningar rörande. Skrivna av Johanna Kempe, f. Wallis.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Lanthushållning, Anteckningar rörande vinodling
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.g.02._HWY