Föremål

Dödsattest, Stockholm 6 maj 1909

Samhälls- och rättsvetenskap. Boutredningshandlingar. Johanna Kempe, f. Wallis. Dödsattest. Stockholm 6 maj 1909. Pastorsämbetet i Tyska St. Gertruds församling. 4 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Boutredningshandlingar, Dödsattest
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1909
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.a.b.01._HWY