Föremål

Terrae Sanctae, qvam Palaestinam nominant...descriptio...authore Jacobo Zieglero landauo ...Terrae Sanctae altera descriptio...authore Vuolffgango Vueissenburgio...Argentorati, apud Vuendelinum Rehelium, An. MDXXXVI Mense Septembri.

Band av pergament

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1536
Tillverkningsplats Strasbourg
Tillverkare Ziegler, Jacob (Författare), Weissenburg, Wolfgang (Författare), Rihel, Wendelin (Tryckare)
Föremålsnummer 111055_SKOBOK