Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Ben bränt
Storlek
Vikt 1 g
Tidsperiod
Odaterad
Föremålsnummer
277765_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 220
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2013
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare