Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Hjälm

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Pansarhuva
Kategori Hjälmar till rustningar
Föremålsnummer 35497_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2591