Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överste Axel Ribbing och Fru Ribbing.

Tolv visitkort från Överste Axel Ribbing och Fru Ribbing. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1915, vikt i övre vänstra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Femta kortet daterat 1917. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1920, vikt i övre vänstra hörnet. Tionde kortet daterat 1921. Handskrift "Med varmaste deltagande". Elfte kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1923 (1914 - 1923)
Tidigare ägare Ägare: Ribbing, Axel
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.708._HWY