Föremål

Nordiska kämpa dater, i en sagoflock samlade om forna kongar och hjältar. För hwilken, förutan et ständigt ättartahl på alla befintliga swenska kongar och drottningar, äfwen et företal finnes, ... Volumen historicum ... Stockholmiæ, typis Joh. L. Horrn, 1

Pärm av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1700
  • 1737

1737 (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 95941_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium