Föremål

Klaer-Lichtende Noort-Star Ofte Zee-Atlas; waer in vertoont wordt De Gelegentheydt van alle de Zee-kusten des geheelen Aerdtbodems, Nieuwelicks uytgegeven door Joannes van Loon. 't Amsterdam, By Joannes van Loon, Plaet-snijder en Zee-kaertmaker...

[buyten de S. Anthonis-Poort, aen 't Kerk-hof, in 't Lely-straetje. Anno 1666] Helt pergamentsband. Kolorerade topografiska sjökartor. På framsidan tillskrift: [Johan von Loon A° 66:] Tillskriven numrering. Inledande världskarta av Frederik de Wit: [Nova Totius Terrarum Orbis Tabula Auctore F. de Wit. - t' Amsterdam bij Frederick de Wit in de Calverstraet inde Witte Paskaert 1660.]

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Datering 1666
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Loon, Jan van (Författare), Janssonius van Waesbergen, Joannes (Deltagare)
Tidigare ägare Ägare: Reenstierna, Abraham Momma
Föremålsnummer 110893_SKOBOK