Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Baron Oswald Hoyningen-Huene, Legationssekretär an deutschen Gesandtschaft.

Tre visitkort från Baron Oswald Hoyningen-Huene, Legationssekretär an deutschen Gesandtschaft. Första kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnrt) Stockholm. Andra kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p.p.c.".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922
Tidigare ägare Hoyningen-Huene, Oswald
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.418._HWY