Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Kammarherre Hallin, Ledamot av Riksdagens Första Kammare.

Fyra visitkort från Eric Adolf Hallin, Ledamot av Riksdagens Första Kammare. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Linnegatan 21. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1919. Fjärde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921 (1916 - 1921)
Tidigare ägare Ägare: Hallin, Eric Adolf
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.354._HWY