Föremål

Visitkort från Kammarherre Hallin, Ledamot av Riksdagens Första Kammare.

Fyra visitkort från Eric Adolf Hallin, Ledamot av Riksdagens Första Kammare. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Linnegatan 21. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1919. Fjärde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet.

Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.354._HWY