Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska med vin, 7 st. (Gammalt vin)

GAMMALT VIN, sju helbuteljer Buteljer av mörkbrunt glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals; kring mynningen en vulstig utsvällning (s. k. stärkring); botten på en butelj konisk, högt uppskjutande, på två konisk samt på de fyra övriga skålig; två av buteljerna något högre. Kapsyler av förtent bly, blåfärgade, ovanpå en druvklase i relief. På buteljhalsarna senare vidfäst en träbricka, varpå skrivet med bläck, på den vidare buteljen på ena sidan: "Vin", på den andra: Albert Baltzar Wallis Vinkällare". Höjd: 23,5 - 27 cm.; diameter: 9,1 - 9,6 cm. Emottagna av Johanna Kempe, f. Wallis, som arv efter hennes mor, Johanna Friederica Catharina Wallis.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska med vin
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Föremålsnummer III:V:B.01._HWY