Föremål

Om konung Erik Ao 1575. Manuskript

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1575
Föremålsnummer 110257_SKOBOK