Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Coldinuorden, 11:e gradens kors, Sverige

Har enligt uppgift tillhört presidenten, friherre Gustav Adolf Reuterholm (1756-1813), Latinskt kors av gulmetall (förgyllt?), på båda sidor infällt tre stavar av svartfärgat glas. Mellan korsarmarna korta strålar av gulmetall med stämplade och rödfärgade bokstäver, på ena sidan:"IHSV", på den andra "ICLA".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Metall, Gulmetall, Glas
Storlek Vikt 21 g, Bredd 43 mm, Höjd 79 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Gustaf Adolf, Ägare: Ädelgren, Anna Emilia, Givare: Nationalmuseum
Inskription Signatur/Påskrift: I H S V, Signatur/Påskrift: I C L A
Fysiska egenskaper Färg: Svart
Föremålsnummer 934_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:155:a