Föremål

Kartongfragment från kista

3 st fragment av kartongen som var anbragt runt Folke Bernadottes kista. a) Påskrift: "SCEAU DU CONSULAT DE FRANCE A CAIFFA". b-c) ursprungligen ett stycke, 150 x 120 mm, rivet itu, på övre halvanskadat sigill från konsulatet i Caiffa, på nedre hälften påskrift medbläck: "A la demande du Docteur Rudolf // ULLMARK, medecin personnel duMediateur // des Nations-Unies en Palestine, Nous toussigne // PierreLandy, Consul de France avons scelle // du sceau du Consulat de France aCaiffa le // cercueil contenant la defouille mortelle de // son Exellencele comte Folke BERNADOTTE // Mediateur des Nations Unies en Palestine //decede a Jerusalem le dix septembre mil // neuf cent quarante huit, acinquante trois ans. // A Caiffa, le dix huit septembre mil neuf cent // quarante huit " (stämpel) Pierre Landy. (Bilaga med ovanstående text i LRK-pärm.)

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kartong
Kategori Kistor
Material Kartong
Storlek Längd 180 mm (a), Längd 145 mm (b), Längd 150 mm (b-c), Bredd 120 mm (b-c)
Antal 3
Datering 1948 (1948-09-18)
Tillverkare Bernadotte af Wisborg, Folke (Påskrift), Landy, Pierre (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Bernadotte f. Manville, Estelle
Inskription Signatur/Påskrift: Pierre Landy, Signatur/Påskrift: Pierre Landy
Föremålsnummer 1023_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 48:64:a-c