Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaskor

FLASKOR (toilett-), 2 st, med propp Av färglöst glas, blåsta fast i form. Fyrsidiga, med tvärt indragen skuldra, kort cylindrisk hals med starkt utstående mynningskant samt skålig botten. Dekor: I relief. På sidorna ett sammanhängande virvelmönster med blomliknande virvlar. Proppar gjutna, koniska, med sfärisk knopp. Knoppen i dekor som flaskorna. Höjd: 14 cm; utan propp, höjd: 10,8 cm; sidbredd: 5,3 cm Propp, höjd: 5,2 cm; diameter: 3 cm Inköpta av Wilhelmina von Hallwyl på 1880- eller 1890-talet hos en handlande i Stockholm.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Flaska
Kategori
  • Flaskor och påsar
  • 10. X Toilettsaker
Material
Glas
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
X:III:B.b.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1934
Titel
FLASKOR (toilett-), två stycken, med propp. (Gästrum I och II.)
Text
Af färglöst glas, blåsta fast i form. Fyrsidiga, med tvärt indragen skuldra, kort cylindrisk hals med starkt utstående mynningskant samt skålig botten. Dekor: I relief. Å sidorna ett sammanhängande hvirfvelmönster med blomliknande hvirflar, å skuldran tvärgående tungliknande upphöjningar, halsen och mynningskanten släta. Proppar gjutna, koniska, med sfärisk knopp på låg smal hals, knoppen i dekor som flaskorna. Å bottnens undersida en påklistrad rund hvit papperslapp, hvarå i svart fabriks-märke: (Waj Höjd: 14 cm.; utan propp, höjd: 10.8 cm.; sidbredd: 5.3 cm. Propp, höjd: 5.2 cm.; diameter: 3 cm. Fransk tillverkning; firman Compagnie des Cristalleries de Baccarat, departementet Meurthe et Moselle, grundad 1766 och vid 1800-talets slut sysselsättande omkring 2000 arbetare. Inköpta af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, på 1880- eller 1890-talet hos en handlande i Stockholm. Pris: Kr. 4 pr par.