Föremål

Cikulär, Konossement, Kontrakt

1889:6 C - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande - Kontrakt

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1889
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.145._HWY