Föremål

Olf Rudbeks Atland eller Manheim...Atlantica sive Manheim..Upsaliae excudit Henricus Curio

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1679 – 1698
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Curio, Henrik (Tryckare), Rudbeck d.ä., Olof (Författare)
Föremålsnummer 111128_SKOBOK