Föremål

Återblick öfver tjugofem riksdagar i första kammaren

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Återblick öfver tjugofem riksdagar i första kammaren
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1908
Föremålsnummer LXIII:II:O.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Lithander, P[ehr] Em[a-nuel].
Text
Återblick öfver tjugofem riksdagar i första kammaren 1886—1908. Enskild samling af egna motioner och uttalanden i riksdagsfrågor samt meddelanden för hvarje år af det huf-vudsakligaste som tilldragit sig vid riksdagarna 1886—1894 och 1897—1908. [Med ett porträtt af författaren i autotypi.] Göteborg, Eländers Boktryckeri. 1908. [4], 794 sid. Å frampärmens insida inklistradt ett dedikationsblad i svart tryck. Upptill skrifvet med bläck: Högvälbome Grefve W. von Hallwyl. 1 vol. 8:0. Band (helt tyg-). Af blått linnelärft. Dekor i guldtryck. Kring sidtiteln en liggande rektangulär ram af en punkterad och en slät linje. Öfver och under ryggtiteln én punkterad och en slät linje. Kapitälband i gredelint och hvitt. Snitt sprängd i blått. Försättsblad med stiliserade blad och blommor i grågrönt. Rygg- och sidtitel i guldtryck. Ryggtitel: Lithander 25 riksdagar. Sidtitel: P. Em. Lithander. 25 Riksdagar.