Föremål

Cirkulär, Konossement, Kopior, Fakturor

1907:5 C - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande - Kopior av fakturor: Diverse Järn

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1907
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.311._HWY