Föremål

Certepartier, Kopior, Fakturor, Kontrabok, Rapporter

1871:4 C-R - Certepartier - Kopior av trävarufakturor - Kontrabok med "Neptunus" - Kontrabok med "Ägir" - Rapporter från: Båtarna (diverse båtar)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1871
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.10._HWY