Upphov: Eriksson, Thomas, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Lyrformat eldstål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Eldstål
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
  • 400 – 1100
  • 1100 – 1500
Tidsperiod
  • Yngre järnålder
  • Medeltid
Föremålsnummer
859800_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bc41-43b (bc41-42b)
  • FID: 859800
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1944
Fyndplats