Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja, duellvapen, Frankrike, 1660-talet.

Fäste av mörkanlöpt, delvis reliefsnidat stål, konstruerat utan handbygel. Knapp av oval form, vertikalräfflad, runt över- och nederdelen en bladkrans, nitknapp låg (deformerad); främre och bakre parerstång korta och med svängda, vidgade ytterändar, den förra inåt-uppåt, den senare utåt-nedåt; bågformiga fingerbyglar. Kryss tämligen högt, på ut- och insidan vertikalräfflat nedanför krysset och runt dess nederdel en äggstavskrans med spår av förgyllning. Parerplåtar njurformiga släta och omgivna med förstärkta kanter, vid vilkas mitt en ornamental intagning. På. parerplåtarnas mitt (runt klingbasen) en rundoval bladkrans. Kavellindning av barocktyp, med reliefverkan genom åtta varv av höga parter med två tjocka, tvinnade silvertrådar, mellan de höga parterna låga dylika av fyra tvinnade smala silvertrådar, upptill och nedtill en flätad krans av tvinnad silvertråd; samtliga silvertrådar med mer eller mindre tydliga spår,av förgyllning. Klinga rak, lång, slipad med tre eggar, s.k. stukatklinga.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 954 mm (klinga), Bredd 18 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1660 – 1669, 1660-01-01 – 1670-01-01 (1660-tal)
Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Säljare: Bielke, Ture
Föremålsnummer 6430_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 15:125