Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Werner G. von Schwerin.

Fyra visitkort från Friherre Werner G. von Schwerin. Första kortet daterat 26.01.1914, vikt i vänstra sidan. Handskrift "gratulerar". Adress (nedre högra hörnet) Skarhult. Andra kortet daterat 1920, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet daterat 1920, vikt i vänstra sidan. Fjärde kortet daterat 1921, vikt i övre vänstra hörnet. Med handskrift: "Tackar så mycket för det utmärkta porträttet af grefven som [oläsligt] mycket."

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.783._HWY