Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svenska Djurskyddsföreningars Riksförbund, guldmedalj

Oval, krönt guldmedalj, åtsida: porträtt av Gustav V, bröstbild, profil vänster, generalsuniform, omskrift: "GUSTAF V SVERIGES KONUNG". Kantbård i form av lagerkrans. Frånsida: kantbård lagerkrans, relieftext: "SVERIGES DJURSKYDDS FÖRENINGARS RIKSFÖRBUDND", därnedanför platta för text. Stämplat: S&CO, tre kronor, S (Sporrong & Co, Stockholm). Igenom äpplet draget en bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Storlek Vikt 3 g (med band)
Antal 1
Föremålsnummer 16533_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 76:140:a