Föremål

Terra Sancta quae in SAcris Terra Promissionis olim Palestina [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 10. Amsterdam, 1662]

[Amstelodami Ex officina Guiljelmi Blaeuw 1629. Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr. 60.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110965_SKOBOK