Föremål

Tal vid presidenten, f.d. landshöfdingen... friherre Berndt Wilh. Focks begrafning i Stockholms storkyrka den 30 april 1837. Af kyrkoherden...

Band av blått papper. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt. Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1837, 1800 (1837; 1800 (bandets tillverkning); 1837 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wallin, Johan Olof (Författare), Norstedts förlag (Tryckare)
Föremålsnummer 108619_SKOBOK