Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Nanna Glimstedt.

Sjutton visitkort från Nanna Glimstedt. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1918 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Nionde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1921. Tolfte kortet daterat 1922 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Trettonde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Sjuttonde kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1926

1914 - 1926

Tidigare ägare Glimstedt, Nanna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.318._HWY