Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa, Karbinform, Suhl, cirka 1625. Militärvapen.

Åttkantig, slätborrad pipa av stål. PÅ kammaren stämplad "ER(?)",otydlig stämpel (liknar Stöckel a 2090, Suhl ca 1625 - ca 1660). På kammarens vänstra sida inslaget "SVL" samt stämpel med höna (Stöckel 1684, Suhl ca 1625). Ståndsikte av stål, stolpkorn av stål. Pipans undersida har stämpel med riksäpple (Stöckel a 5748, Suhl, ca 1625). Tre piphäften. Hjullås. Låsbleck utsvängt för hjulet. Låsbleckets bakre, undre kant svagt konkav, blecket avslutas baktill i spets. Stort hjul.fäst med krampa kl. 9. Låg, vertikal krutskärm. Hane med lös underkäke. Under studeln stämpel med "EB" över ornament (liknar Stöckel nr a 2409, Suhl ca 1660). Hel stock av svärtat trä. Muskötartad kolv. Kolven har så gott som rak rygg från svansskruv till häl, och starkt konkav undersida. Utsvängd för hjulet. Bakplåt av stål, vilken fortsätter in över kolvryggen. På anslagssidan ristat ägarinitialer: monogram av "KL", eller "LK". Tre låsskruvar. Tre nygjorda pipstift. Näsband och rörka av stål. Karbinvarbygel - utvidgad och skålad för avtryckaren. Avtryckare i form av skära, med bakomliggande, kulformig spärr. Tillbehör: Laddstock av ljust trä, doppsko av stål. Svavelkis i blymantel. Märkt: 774, bakom låsblecket, stanstyp 5376. 32 på kolvens högra sida, stanstyp 5373. 3 ristat på anslagssidan.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåskarbin
Kategori Bössor
Material Trä, Stål
Storlek Längd 1055 mm (Pipan)
Teknik svärtning
Antal 1
Datering 1625 (1625 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf, Ägare: Skoklosters slott
Inskription Signatur/Påskrift: K L EL. L K
Föremålsnummer 5544_SKO