Föremål

Svenska aktiebolag år 1888. En handbok.

Samtliga i gr. II, signum "Q", är märkta "Z" (!)

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Föremålsnummer
LXIII:II:Q.a.09._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Köersner, [Per] Vilhelm.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Svenska aktiebolag år 1888. En handbok. Stockholm, Nordin & Josephson i distribution. Stockholm, tryckt i Central-Tryc-keriet. 1890. Omslag, [6), XLII, 448 sid. 1 vol. 8:0. Band (halft tyg-). Som I: A. d. 3. Pärm af ¿app. öfverklädd med grönt chagrinpres-sadt papper. Försättsblad af hvitt handgjordt papper från Grycksbo med vattenstämpel: Hallwylska vapnet. Ryggtitel: V. Köersner (!). svenska aktiebolag. 1888.