Föremål

Quadrifolium votivum... Dn. Matthæi Tabberti... matrimonium contrahentis cum... Barbara Elverin... Devote ornare cupiunt Petrus Wilckens... Gryphiswaldiæ, typis Jacobi Jegeri, anno MDClVI.

Band av turkiskt papper. Guldsnitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1656, 1600 (1656; 1600 (bandets tillverkning); 1656 (tryckår))
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Jäger, Jakob (Tryckare), Elverin, Barbara (Medförfattare), Wilckens, Petrus (Författare)
Föremålsnummer 109014_SKOBOK